እረኛ የሚሹ በጎች (ታኅሣሥ 1 ቀን 2012 ዓ.ም.ዜና ገዳማት ትኩረት)

እረኛ የሚሹ በጎች